Chính sách bảo mật

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn là quan trọng và đặc biệt. Khi bạn sử dụng trang web chamsocnhast.com, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, ngày sinh, quê quán, trường đang học và thông tin liên quan đến hồ sơ cá nhân. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp tự nguyện và có liên quan trực tiếp đến mục đích sử dụng của trang web.

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin, dịch vụ, bài viết, thông tin tuyển dụng, hoặc các hoạt động, sự kiện liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật công nghệ và hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập trái phép, mất mát, sử dụng trái phép, hoặc tiết lộ không đúng mục đích. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý và công nghệ firewall để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo và cam kết tuân thủ chính sách bảo mật.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn, trừ những trường hợp yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người dùng khác.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin ban đầu, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép một thời gian lưu trữ lâu hơn. Chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin cá nhân của bạn sau khi nó không còn cần thiết cho mục đích ban đầu hoặc khi bạn yêu cầu xóa thông tin.

6. Phương tiện chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi cung cấp phương tiện cho bạn để chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân của mình trên trang web chamsocnhast.com. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình và thực hiện các thay đổi cần thiết hoặc liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ.

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm và tin tưởng của bạn đối với chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này có thể được cập nhật từ thời gian này và chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra lại định kỳ để nắm bắt những thay đổi mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web chamsocnhast.com.