1. Thương hiệu và bản quyền

Chamsocnhast.com là một thương hiệu đã được đăng ký và được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với nội dung trên trang web, thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn đồng ý không sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Quyền pháp lý

Khi sử dụng trang truy cập vào chamsocnhast.com, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được quy định bởi pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web với bất kỳ mục đích vi phạm pháp luật, gây hại cho người khác hoặc xâm phạm vào quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào từ phía bạn khi sử dụng trang web.

3. Quyền sở hữu và điều hành

Website chamsocnhast.com là tài sản của chúng tôi và chúng tôi giữ quyền sở hữu và điều hành trang web này. Bạn đồng ý không can thiệp, tác động hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật hoặc chấm dứt hoạt động của trang web hoặc bất kỳ tính năng nào của nó mà không cần thông báo trước.

4. Quy định về hợp tác & đối tác

Chamsocnhast.com có thể chứa các liên kết hoặc thông tin về các đối tác, bên thứ ba hoặc các dịch vụ, sản phẩm được cung cấp bởi các đối tác khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc các hoạt động của các trang web hoặc đối tác bên ngoài mà bạn truy cập thông qua trang web chamsocnhast.com. Việc sử dụng hoặc tương tác với các trang web hoặc đối tác bên ngoài là tùy ý và có nguy cơ riêng của bạn.

Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web chamsocnhast.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, điều này có nghĩa là bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đề ra của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web chamsocnhast.com.